1. 2016ko Estatuko Aurrekontu Orokorren
 2. Presupuestos Generales del Estado 2015
 3. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2015
 4. Registro Contable de Facturas. Abre en nueva ventana
 5. Estrategia de politica fiscal. Abre en nueva ventana
 6. Plan para erradicar la morosidad
 7. Plan de ventas de inmuebles del Estado
 8. Ley de Estabilidad Presupuestaria
 9. cora.Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Abre en nueva ventana

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusia

Logo IGAE

Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzakoa da Estatuko Administrazioko Idazkaritza Nagusia (IGAE), Estatuko sektore publikoaren ekonomia- eta finantza-kudeaketa kontrolatzeko barruko organoa eta kontabilitate publikoaren zuzendaritza- eta kudeaketa-zentroa.

Barne kontrolerako organoa den aldetik, IGAEk du ondorengo ardura hau du: sektore publikoko ekonomia eta finantza jarduera legezkotasun, ekonomia, efizientzia eta eraginkortasun printzipioei egokitzen zaiela egiaztatzea. Horretarako, finantza kontrola eta legezkotasunaren aurretiazko kontrola egiten ditu. Kontabilitate publikoaren zentro kudeatzaile eta zuzentzaile den aldetik, IGAEren eskumena da kontabilitate informazio fidagarria, osoa, profesionala eta independentea ematea, kudeaketa publikoari buruz; eta behar bezala egin dadin beharrezko arauak ematea.

Gainera, sektore publikoko kontu ekonomikoak prestatzea ere badagokio, Europar Batasuneko Kontu Nazionalen eta Eskualdeetakoen Europako Sistemaren metodologiari jarraiki; haren bidez, gainerako estatu kideekiko alderatzeak eta azterketak egin daitezke..

IGAEren jardun eremuaren barrukoak dira Europako Erkidegoko funtsak kontrolatzetik eratorritako jarduerak; bereziki, Kontseiluaren 1083/2006 (EE) Arautegiko (2006ko uztailaren 11koa) 62. artikuluan xedatutakoak, ikuskaritzako agintaritza eginkizunak gauzatzeari dagokionez, IGAEk agintaritza hori duen programetan.

Horrez gain, Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzako informatika-politika programatzeko, diseinatzeko eta gauzatzeko ardura du Zentroak.

Orri hauen bidez, IGAEk eginiko hainbat argitalpen, estatistika eta txosten eskura daiteke (goian zerrendatutako eginkizunen isla dira), bai eta barne kontrolaren eta kontabilitate publikoaren arloko arau eguneratuak ere. Zuzenean edota datu base berezien bidez eskuratu ahalko dituzu.

 

José Carlos Alcalde Hernández

Interventor General de la Administración del Estado

Estekak

BDNS Transparencia 

Sede electrónica IGAE 

Sede electrónica IGAE 

Berriak

 • Aviso a unidades tramitadoras sobre facturas electrónicas o solicitudes de anulación disponibles desde el Registro Contable de Facturas o pendientes de descarga
 • Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
 • Circular 5/2015, de 15 de julio, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre la aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, a la distinta tipología de facturas prevista en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
 • Circular 1/2015, de 19 de enero, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015.
 • Nueva Publicación: Informe sobre el periodo medio de pago a proveedores de la Administración Central 
 • NUEVO CANAL: Registro de Cuentas anuales del sector público. NOTA DE PRENSA
 • NUEVO CANAL: Inventario de Entes del Sector Público (INVENTE)
 • Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado.
 • NUEVO CANAL para el "Registro Contable de Facturas y Facturas electrónicas". Dentro del propio canal se ha procedido a la apertura del Foro del Registro Contable de Facturas
 • Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas entidades.
Azken eguneratzearen data: 25/11/2015
 • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A,
 • XHTML 1.0 Transitional Válido
 • CSS Válido
 • RSS